Kurum Dışı Nakil Talep Değerlendirme Sonuçları

Date: May 13 2024 1:59PM
Update Date: May 13 2024 2:00PM
 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME VE KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ KOMİSYON KARARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

02.05.2024 tarihli ve 2024/117 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar ile Üniversitemize 2024 yılı için Memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabileceğimiz atama sayısı olarak 6 (altı) adet kontenjan tahsis edildiğinden kurum dışı nakil talep kontenjanı ilgi Yönergenin 15. maddesi uyarınca %25 oranında naklen atama kontenjanı 1 (bir) adet olarak belirlenmiş olup, puanlama sonucunda eşitlik bulunması halinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari Personel Kurum İçi Yer Değiştirme ve Kurum Dışı Naklen Tayin Yönergesinin 12 (6). maddesinde “Puanlama sonucunda eşitlik varsa sırasıyla; Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresi fazla olan personele, toplam memuriyette geçen fiili hizmet süresi fazla olan personele eş durumu mazeret puanına, sağlık durumu mazeret puanına ve eğitim durumu mazeret puanına bakılarak öncelik verilir.” denilmektedir.

Ayrıca ilave atama sayısı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yayımlanması halinde ekteki tablodaki sıralamaya uygun olarak naklen atama talep kontenjanı Komisyonumuzca yeniden belirlenerek Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.


25 viewed.    0 Shared
© Copyright MCBÜ Department of Information Processing   ||   Website Usage Policy