Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-II Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

Date: May 10 2024 1:34PM
Update: May 10 2024 2:58PM
 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı’nın 11. Yılında çağrıya çıkan 2023/1 döneminin sonuçlarına göre, Türkiye genelinde desteklenen 45 proje arasından Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1 proje ile yürütücü olarak yer aldı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de 20 üniversitenin projesi desteklenerek hayata geçirilirken Manisa Celal Bayar Üniversitesi de kabul gören projesiyle ile bir başarıya daha imza attı.

Destek almaya hak kazanan ve yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Özüm Bülbül’ün üstlendiği, Prof. Dr. Bülent Güven, Prof. Dr. Ali Bozkurt, Doç. Dr. Funda Aydın Güç, Öğr. Gör. Dilek KARACA ve Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt’ün araştırmacı olarak yer aldığı “Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-II ” başlıklı proje ile matematik öğretmenlerini, matematik öğretimini farklı disiplinler aracılığıyla teknolojik yazılımlar ile ilişkilendirerek öğretme süreçlerinde kılavuz oluşturmak,  matematiğin doğasını anlamaya çalışmalarına aynı zamanda  matematik öğreniminin esnek yapılı, eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilebileceğine yönelik inançlarının gelişmesine olanak sağlayan proje sürecinde matematiği araştıran, sorgulayan, analiz edebilen, problem çözebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflendi.

Matematik öğretmenleriyle yürütülecek olan bu projenin sonunda, matematiği farklı disiplinler aracılığıyla teknolojik yazılımları ile ilişkilendirerek teoriden uygulamaya geçiş süreci hakkında öğretmenlere farkındalık sağlamak, doğada matematiğin varlığına vurgu yaparak matematiği keşfettiren ve teknoloji okuryazarı birey yetiştirecek donanımı kazanmaları beklenmekte. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan projenin paydaş kurumları arasında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun Üniversitesi yer almakta.

Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-II Projesi_ TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı _2_ Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-II Projesi_ TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı _3_

51 viewed.    0 Shared
Protocol Press and Public Relations Branch Directorate - Telephone: 0236 201 10 70 - Fax: 0236 201 14 53 - E-Mail : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
51
© Copyright MCBÜ Department of Information Processing   ||   Website Usage Policy